1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Galten Sogns Menighedsråd

Formand, Bygningssagkyndig
Røddikvej 52
8464 Galten
 

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Sangsvane Alle 29
8464 Galten
 

Kirkeværge
Rosenparken 21
8464 Galten
 

Kasserer
Toftevænget 9
8464 Galten

Sekretær
Porskjærvej 30
8464 Galten
 

Kontaktperson
Sangsvane Alle 17
8464 Galten
 

Formand for valgbestyrelsen
Sømosevej 52
8464 Galten

Medlem af valgbestyrelsen
Birkevænget 2
8464 Galten
 

Menigt medlem
Sangsvane Alle 13
8464 Galten
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Smedeskovvej 4
8464 Galten
 
 40125520
Træffes ikke mandag

Sognepræst
Smedeskovvej 2
8464 Galten
 
 61713473
Træffes ikke mandag

Overenskomstansat sognepræst
Ringvejen 17
Skovby
8464 Galten
 
 40156061
Træffes ikke fredag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Galten Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 43428918
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk