1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Gærum Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Askevej 74
Gærum
9900 Frederikshavn
 
Gert Andersen

Kirkeværge
Egevej 10
Gærum
9900 Frederikshavn
 
Niels Christian Uggerhøj Birkbak

Menigt medlem
Egevej 14
Gærum
9900 Frederikshavn
 
Iver Holm Christiansen

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Ahornvej 13
Gærum
9900 Frederikshavn
Niels Erling Pedersen

Menigt medlem
Egevej 16
Gærum
9900 Frederikshavn
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Brønderslevvej 59
9900 Frederikshavn
 
 98486009
Mandag holder præsten fri
Lene Birgit Plougmann

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Gærum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 23565110
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk