1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Gadstrup Sogns Menighedsråd

Formand
Kirkebakken 49
4621 Gadstrup
 

Næstformand, Kirkeværge
Ramsømaglevej 27
4621 Gadstrup
 

Menigt medlem
Østervænget 4
Vindinge
4000 Roskilde
 

Menigt medlem
Ramsøbakken 3
4621 Gadstrup
 

Menigt medlem
Gadstrup Mosevej 21
4621 Gadstrup
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Nyvej 20
4621 Gadstrup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Slotsbakken 7
4621 Gadstrup

Overenskomstansat sognepræst
 

Kst. overenskomstansat sognepræst

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Gadstrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 10022819
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk