1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Nødebo-Gadevang Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Søvej 8B
Nødebo
3480 Fredensborg
 

Næstformand
Elmebakken 6B
Gadevang
3400 Hillerød
 

Kasserer
Gadevangsvej 120
Gadevang
3400 Hillerød
 

Kontaktperson
Egebakken 10
Nødebo
3480 Fredensborg
 

Menigt medlem
Sportsvej 9
Nødebo
3480 Fredensborg
 

Menigt medlem
Tvingsvej 27
Annisse
3200 Helsinge
 

Menigt medlem
Nødebovej 55B st 1
Nødebo
3480 Fredensborg
 

Menigt medlem
Gribskovvænget 13
Gadevang
3400 Hillerød
 

Menigt medlem
Skovgærdet 8
Nødebo
3480 Fredensborg
 

Kirkeværge - ikke medlem
Ebbas Alle 14B
Nødebo
3480 Fredensborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Nødebovej 24
Nødebo
3480 Fredensborg
 
 48480719
Træffes bedst: Onsdag, torsdag og fredag kl. 10-11 samt tirsdag kl. 16-18. Træffes ikke mandag.
Eva Holmegaard Larsen

Sognepræst (kirkebogsfører)
Nederste Torpenvej 1B
3050 Humlebæk
 
Telefon: 20251051

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Nødebo-Gadevang Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 24176312
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk