1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Fruering Sogns Menighedsråd

Formand
Krogen 8
Virring
8660 Skanderborg
 

Kirkeværge
Gammelgårdsvej 9
Virring
8660 Skanderborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Kontaktperson - født medlem
Gl Gramvej 68
Fruering
8660 Skanderborg
 

Menigt medlem
Rugvænget 6
Virring
8660 Skanderborg
 

Menigt medlem
Oddervej 150
8660 Skanderborg
 

Menigt medlem
Gl Gramvej 78
Fruering
8660 Skanderborg
 

Formand for valgbestyrelsen
Skårup Kirkevej 18
Skårup
8660 Skanderborg
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Fruering Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 46275314
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk