1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Lyderslev-Frøslev Sognes Menighedsråd

Formand
Ærtebjergvej 26
Lund
4660 Store Heddinge

Næstformand, Kirkeværge(Frøslev Kirke), Kasserer
Frøslev Bygade 18
Frøslev
4660 Store Heddinge
 

Menigt medlem
Kirkevangen 3
Frøslev
4660 Store Heddinge

Kirkeværge, Menigt medlem, Kirkeværge - ikke medlem
Lejerstoftevej 3
Lejerstofte
4660 Store Heddinge
 

Menigt medlem
Pilehavevej 11
Frøslev
4660 Store Heddinge
 

Menigt medlem
Dyssevej 2
Lund
4673 Rødvig Stevns
 

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Kappelvej 4
Frøslev
4660 Store Heddinge
 

Kst. sognepræst (kirkebogsfører)
Bygaden 8
Lyderslev
4660 Store Heddinge
 
 30528621

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Lyderslev-Frøslev Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 18070715
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk