1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Frørup-Taarup Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Langæblevej 4
Tårup
5871 Frørup
 

Næstformand, Kirkeværge(Frørup Kirke)
Nytoften 4
5871 Frørup
 

Kirkeværge
Kajbjergvej 6
Tårup
5871 Frørup
 

Kasserer
Åvej 5
Tårup
5871 Frørup
 

Kontaktperson
Elvid 4
5871 Frørup
 

Menigt medlem
Brandgaden 16
Tårup
5871 Frørup
 

Menigt medlem
Frørupvej 21
5871 Frørup
 

Menigt medlem
Nytoften 8
5871 Frørup
 

Menigt medlem
Bækvej 1
Tårup
5871 Frørup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstevænget 5
5871 Frørup
 
 65 37 10 93

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Frørup-Taarup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 12301219
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk