1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sønderholm-Frejlev Sognes Menighedsråd

Formand
Hasselvej 3
9240 Nibe
 

Næstformand
Kalmanparken 100
9200 Aalborg SV
 

Kirkeværge
Leharparken 80
9200 Aalborg SV
 

Kirkeværge
Morten Vinges Vej 11
9240 Nibe
 

Kasserer
Nyrupvej 34
9240 Nibe
 

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Fussingøvej 22
9240 Nibe
 

Kontaktperson
Leharparken 82
9200 Aalborg SV
 

Formand for valgbestyrelsen
Kalmanparken 104
9200 Aalborg SV
 

Medlem af valgbestyrelsen
Nibevej 250
9200 Aalborg SV
 

Menigt medlem
Griegsvej 223
9200 Aalborg SV
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Nibevej 511 A
Sønderholm
9240 Nibe
 
 98341307
Tlf. 23 62 18 78Træffes bedst efter telefonisk aftale, dog ikke mandag.

Overenskomstansat sognepræst
Staunvej 6
Staun
9240 Nibe
 
 41675577

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sønderholm-Frejlev Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 23887517
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk