1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Frederiksborg Slotssogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Solvej 9
3400 Hillerød
 
 4020 1170
Søndag formiddag
Kirsten Susanne Carstensen

Næstformand
Slangerupgade 14B 2 th
3400 Hillerød
 

Kirkeværge
Mette Friis Have 24
3400 Hillerød
 

Kasserer
Kildedalen 122
3400 Hillerød
 

Menigt medlem
Hovsmedevej 8
3400 Hillerød
 

Menigt medlem
Rådhusstræde 37
3400 Hillerød
 

Menigt medlem
Kalvehavevej 3 1 tv
3400 Hillerød
 

Menigt medlem
Stubbevang 3
3400 Hillerød
 

Menigt medlem
Ødamsvej 16
3400 Hillerød
 

Menigt medlem
Ødamsvej 75
3400 Hillerød
 

Provst
Hillerødsholmsalle 5
3400 Hillerød
 
 48249060
Træffes bedst efter aftale, onsdag er fridag
Jørgen Christensen

Sognepræst (kirkebogsfører)
Selskovvej 42
3400 Hillerød
 
 48249050

Sognepræst
 
 48249053
Henrik Winther Nielsen

Overenskomstansat sognepræst
 
 26715373
Birgitte Thorn Grøn

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Frederiksborg Slotssogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 59413228
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk