1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Frederiks Sogns Menighedsråd

Formand
Kongemosevej 36
Frederiks
7470 Karup J

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Dalgasvej 12
Frederiks
7470 Karup J
 
 30660289
Efter aftale

Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Trehusevej 1B
Frederiks
7470 Karup J
 
Efter aftale

Kirkeværge
Karuphøjvej 9
Skelhøje
7470 Karup J
 

Kasserer
Solvænget 75
Frederiks
7470 Karup J
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Solvænget 4
Frederiks
7470 Karup J
 

Menigt medlem
Parkvænget 18
Frederiks
7470 Karup J
 

Menigt medlem
Mønstedvej 27
Grønhøj
7470 Karup J
 

Overenskomstansat sognepræst, Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Silkeborgvej 1A st tv
7400 Herning
 
 53761332

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Frederiks Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 40355413
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk