1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Fredens Sogns Menighedsråd

Formand, Først valgte
Holmparken 7 1 4
7400 Herning

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Viborgvej 64
7400 Herning

Kasserer
Sorøvej 16A
7400 Herning
 
 26241939

Menigt medlem
Sorøvej 16B
7400 Herning

Kirkeværge
Valdemarsvej 145
7400 Herning
 

Kontaktperson
Engkrogen 7
7400 Herning
 

Menigt medlem
Herregårdsparken 9 3 tv
7400 Herning
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Vesterdamsvænget 118
Lind
7400 Herning
 
 97122304
Træffes alle dage undtagen mandag - dog bedst tirsdag til fredag mellem 11.30 og 12.30
Alex Dahl Nielsen

Sognepræst
Køgevej 12
7400 Herning
 
 97127645
Træffes dagligt - undtagen fredag. Lørdag/søndag bedst efter aftale.
Bo Asbjørn Søndergaard Gimm

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Fredens Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 38404415
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk