1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Søften-Foldby Sognes Menighedsråd

Formand
Hjortevej 55
Søften
8382 Hinnerup

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Søndermarken 8
Søften
8382 Hinnerup

Kirkeværge
Søndermarken 131
Søften
8382 Hinnerup

Kirkeværge
Riisbakken 14
Norring
8382 Hinnerup

Kasserer
Mølagervej 9
Foldby
8382 Hinnerup

Sekretær
Tinningvej 1
Foldby
8382 Hinnerup

Kontaktperson
Postvej 69
Foldby
8382 Hinnerup

Medlem af valgbestyrelsen
Saturnvej 4
Søften
8382 Hinnerup
 

Medlem af valgbestyrelsen
Bækvej 5
Tinning
8382 Hinnerup
 

Menigt medlem
Havgaardslund 1
Søften
8382 Hinnerup
 

Sognepræst
Kvottrupvej 3
Søften
8382 Hinnerup
 
 21798683
Mandag er fridag

Sognepræst (kirkebogsfører)
Holmelundsvej 19
Søften
8382 Hinnerup
 
 61302242
Mandag er fridag

Overenskomstansat sognepræst

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Søften-Foldby Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 54147317
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk