1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Flynder Sogns Menighedsråd

Først valgte, Menigt medlem
Ringkøbingvej 154
Flynder
7660 Bækmarksbro
 
 97881127 / 21421127

Menigt medlem
Ringkøbingvej 145A
Flynder
7660 Bækmarksbro

Menigt medlem
Sinkbækvej 15
Flynder
7660 Bækmarksbro
 

Menigt medlem
Sinkbækvej 12
Flynder
7660 Bækmarksbro
 

Menigt medlem
Holmgårdvej 36
Flynder
7660 Bækmarksbro
 

Provst (kirkebogsfører)
Bøvlingvej 15
Bøvling
7650 Bøvlingbjerg
 
 97885055

Sognepræst
Amagerfælledvej 24 4 tv
2300 København S
 
 50461946

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Flynder Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 14213910
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk