1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Flødstrup-Ullerslev Sognes Menighedsråd

Formand
Skovkrogen 5B
5540 Ullerslev
Mikael Hoffmann Nielsen

Næstformand
Svendborgvej 7
5540 Ullerslev
Søren Thor

Kasserer
Granvej 14
5540 Ullerslev
 
 65351640/20334682
Dorrit Elisabeth Pedersen

Kirkeværge
Vibevej 13
5540 Ullerslev
 
 65351625
Alle henvendelse ang. gravsteder skal sendes til graveren
Karen Kirstine Olsen

Kontaktperson
Granvej 49
5540 Ullerslev
Inger Marie Klindt

Menigt medlem
Flødstrupvej 2
5540 Ullerslev
 
 24 47 80 68
Niels Uffe Jørgensen

Formand for valgbestyrelsen
Flødstrupvej 1
5540 Ullerslev
 
 65351543/41274189
Marianne Lysebjerg Hansen

Menigt medlem
Skovsbovej 237
5540 Ullerslev
Anne Dorte Egholm Knudsen

Menigt medlem
Svendborgvej 17
5540 Ullerslev
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kertemindevej 27
Flødstrup
5540 Ullerslev
 
 65351054
Efter aftale, dog ikke mandag.
Anne Kathrine Rafn Hauge

Overenskomstansat sognepræst
L. Kr. Larsensvej 14
5540 Ullerslev
 
 30 48 35 39
Efter aftale, dog ikke mandag.
Karin Nebel

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Flødstrup-Ullerslev Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 61401717
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk