1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Flintholm Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Peter Bangs Vej 109 2 th
2000 Frederiksberg

Næstformand
Peter Bangs Vej 63 3 th
2000 Frederiksberg
 

Kirkeværge
Jens Jessens Vej 6 st tv
2000 Frederiksberg
 

Kasserer
Peter Bangs Vej 109 2 th
2000 Frederiksberg
 

Kontaktperson
Tornsangervej 3 1 th
2400 København NV
 

Menigt medlem
Hoffmeyersvej 5 st th
2000 Frederiksberg
 

Menigt medlem
Nordens Plads 4 9 7
2000 Frederiksberg
 

Menigt medlem
Nyvej 2A 2 tv
1851 Frederiksberg C
 

Menigt medlem
Jens Jessens Vej 6 st tv
2000 Frederiksberg
 

Menigt medlem
Peter Bangs Vej 214 2 th
2000 Frederiksberg
 

Menigt medlem
Camilla Nielsens Vej 5 st tv
2000 Frederiksberg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Troels-Lunds Vej 12
2000 Frederiksberg
 
 30432515
Træffes bedst på telefon eller mail. Mandag er fridag.

Sognepræst
Gustav Johannsens V 17
2000 Frederiksberg
 
 30282021
Træffes bedst på telefon eller mail. Mandag er fridag.

Sognepræst
Junggreensvej 14
2000 Frederiksberg
 
 30298430
Træffes bedst på telefon eller mail. Fredag er fredag

Overenskomstansat sognepræst
Aarestrupsvej 5 2 th
2500 Valby

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Flintholm Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 10501210
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk