1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sognepræst (barselsvikariat)

Barselsvikar for sognepræst

Flintholm Sogn, Frederiksberg

 

Barselsvikariat

 

Menighedsrådet oplyser flg. om embedet:

Flintholm Kirke er en levende arbejdsplads med mange aktiviteter og opgaver. Vi søger som vikar en præst, der er engageret og god til at samarbejde, er fleksibel og har arbejdsglæden med sig. Først og fremmest skal præsten kunne indgå i de arbejdsopgaver, som vores præst på orlov normalt udfører, hvilket især betyder mange børne- og ungeaktiviteter med tilhørende forældrekontakt. Der foregår meget andet i kirken, og der er en del bisættelser i sognet. På den måde er Flintholm Kirke et sted med et højt aktivitetsniveau, som vi ønsker bibeholdt under orloven.

Ønskes yderligere oplysninger er man velkommen til at kontakte formanden for menighedsrådet Anna Dorte Stigaard Christensen, tlf. 36 44 78 91 eller kirkens præster.

 

Arbejdsforhold: Storbysogn med blandet bebyggelse, 3 skoler, 2 gymnasier, HF, ungdomspension, 5 børnehaver, 4 plejehjem (48 plejehjemsgudstjenester), Mødested i samarbejde med nabosogn, FDF og De grønne Pigespejdere, babysalmesang, børnerytmik, 2 børnekor, juniorkonfirmander, ca. 60 konfirmander, foredragseftermiddage, temaaftengudstjenester (6 gange årligt) og børnegudstjenester (10 årligt) samt 10 menighedsrådsmøder og en del udvalgsarbejde.

 

3 præster

Ingen distriktsdeling

1 fuldtidsansat kordegn

1 organist

4 fastansatte kirkesangere

2 fuldtidsansatte kirketjenere

1 musikalsk medarbejder samt 2 børnerytmikundervisere

 

Afstande: Alt inden for korte afstande, Bus 9A, Tog, Metro Flintholm

 

Folketal: 10.174

Kirke: 1960

Siddepladser: 250

Orgel: Troels Krohn 1966, 19 stemmer

Afstand kirkegård-krematorium (Frederiksberg Begravelsesvæsen): 1 km

Kirkegangen: God og stabil

Menighedsrådet: 11 valgte medlemmer, 3 præster og 3 valgte stedfortrædere

Formand: Anna Dorte Stigaard Christensen, tlf. 36 44 78 91

Næstformand: Sisse Louise Tuxen, tlf. 21241926