1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Flemløse-Søby Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Stationsvej 2 st tv
Flemløse
5620 Glamsbjerg
 

Næstformand, Kasserer
Boelsbjergvej 8
Sø Søby
5610 Assens
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Langgade 34
Flemløse
5620 Glamsbjerg
 
Træffes bedst tirsdag til fredag i Sognehuset mellem 11-12 på tlf 64 72 10 23 luha@km.dk Eller efter aftale.

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Boelsbjergvej 5
Sø Søby
5610 Assens
 

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Mejerivej 15
Flemløse
5620 Glamsbjerg
 

Kontaktperson
Voldtoftevej 10
Flemløse
5620 Glamsbjerg
 

Bygningssagkyndig
Stationsvej 2 st tv
Flemløse
5620 Glamsbjerg
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Flemløse-Søby Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34778221
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk