Menighedsråd

Høve-Flakkebjerg-Fårdrup-Skørpinge Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Høve-Flakkebjerg-Fårdrup-Skørpinge Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7310@SOGN.DK
CVR-nummer: 35690115

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson
Slagelsevej 3
Flakkebjerg
4200 Slagelse
Næstformand, Kirkeværge(Fårdrup Kirke), Kontaktperson
Fårdrupvej 7
Fårdrup
4200 Slagelse
Kirkeværge(Skørpinge Kirke), Kasserer, Sekretær
Heilmannsvej 10
4230 Skælskør
Kirkeværge(Høve Kirke)
Høvevej 3
Høve
4261 Dalmose
Menigt medlem
Bygaden 24
Høve
4261 Dalmose
Medlem af valgbestyrelsen
Slagelsevej 3
Flakkebjerg
4200 Slagelse
Menigt medlem
Bygaden 1
Høve
4261 Dalmose
Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Flakkebjerg Hovedg 1
Flakkebjerg
4200 Slagelse
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Bygaden 4
Høve
4261 Dalmose
Tlf: 58188312
Præsten holder fri om mandagen

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.