1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Fjaltring-Trans Sognes Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Transvej 87
Trans
7620 Lemvig
 

Næstformand, Kontaktperson
Lisbyvej 15
Fjaltring
7620 Lemvig

Kirkeværge
Transvej 85
Trans
7620 Lemvig
 

Kirkeværge(Fjaltring Kirke)
Mårupgårdvej 6
Fjaltring
7620 Lemvig
 

Kasserer
Fjaltringbyvej 21A
Fjaltring
7620 Lemvig
 

Menigt medlem
Lisbyvej 4
Fjaltring
7620 Lemvig
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Lomborgvej 108
Lomborg
7620 Lemvig
 
 97889011

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Fjaltring-Trans Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 13765111
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk