1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vorde-Fiskbæk-Romlund Sognes Menighedsråd

Formand
Bollervej 5
8831 Løgstrup

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Brunbankevej 14
8831 Løgstrup
 

Kasserer

Kirkeværge(Vorde Kirke)
Strandhaverne 1
Hjarbæk
8831 Løgstrup
 

Kirkeværge(Fiskbæk Kirke), Kontaktperson
Romlundvej 35
8831 Løgstrup
 

Menigt medlem
Mølledalvej 3
Romlund
8800 Viborg
 

Menigt medlem
Mølledalvej 15
Romlund
8800 Viborg
 

Menigt medlem
Svanevej 12
Hjarbæk
8831 Løgstrup
 

Kirkeværge - ikke medlem(Romlund Kirke)
Kirkebækvej 137
8800 Viborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Lærkebakken 130
8831 Løgstrup
 
 23998831

Sognepræst
Vigstrupvej 33
8800 Viborg
 
 40378078

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vorde-Fiskbæk-Romlund Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 10011728
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk