1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Finderup Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Egedal 9
Finderup
8800 Viborg
 

Næstformand, Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Stanghedevej 28
8800 Viborg
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Plejlen 53
8800 Viborg
 

Sekretær
Fallevej 46
8800 Viborg
 

Kontaktperson
Fallevej 52
8800 Viborg
 

Menigt medlem
Agerskovvej 5
8800 Viborg
 

Sekretær - ikke medlem
Kielsgaardsvej 38
8680 Ry
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Hellerupvej 4
8800 Viborg
 
 86647040

Overenskomstansat sognepræst
Nordgade 11
8920 Randers NV
 
 51865890

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Finderup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 42377015
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk