1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Finderup Sogns Menighedsråd

Formand
Kragerupgårdsvej 4
Tjørnelunde
4270 Høng
Preben Sten Rasmussen

Næstformand
Herslevvejen 10
Herslev
4270 Høng
Hans Henrik Fossum B Sørensen

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Herslevvejen 12
Herslev
4270 Høng
Marie Overgaard Jensen

Menigt medlem, Kirkeværge - ikke medlem
Hassellunden 24
4270 Høng
Kirsten Østerballe Clausen

Kontaktperson
Kærvej 12
4270 Høng
 

Menigt medlem
Tjørnens Kvarter 1
4270 Høng
Asger Bergo Friis

Menigt medlem
Kastanjelunden 17
4270 Høng
Kurt Danskov Eriksen

Menigt medlem
Pilelunden 4
4270 Høng
Jesper Wienmann Hansen

Kontaktperson
Bygvænget 5
4270 Høng
 

Overenskomstansat sognepræst
Tranemosevej 9
Reerslev
4291 Ruds Vedby
 
 58262031
Susanne Pedersen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Finderup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 57407816
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk