1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Finderup Sogns Menighedsråd

Formand
Kragerupgårdsvej 4
Tjørnelunde
4270 Høng
 
 2022 2728
Preben Sten Rasmussen

Næstformand
Herslevvejen 10
Herslev
4270 Høng
 
 4040 9119
Hans Henrik Fossum B Sørensen

Kirkeværge, Kirkeværge - ikke medlem
Hassellunden 24
4270 Høng
 
 4028 3043
Kirsten Østerballe Clausen

Kasserer
Tjørnens Kvarter 1
4270 Høng
 
 3055 0850
Asger Bergo Friis

Kontaktperson
Bygvænget 5
4270 Høng
 

Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Vestergade 10B
4270 Høng
 
Peter Bensen Joensen

Menigt medlem
Fynsvej 11
4270 Høng
 

Medlem af valgbestyrelsen
Pilelunden 4
4270 Høng
 
 4043 3559
Jesper Wienmann Hansen

Medlem af valgbestyrelsen
Stigsager 2A
4281 Gørlev
 

Provst (kirkebogsfører)
Finderupvej 18
Finderup
4270 Høng
 
 58852250

Overenskomstansat sognepræst
Tranemosevej 9
Reerslev
4291 Ruds Vedby
 
 58262031
Susanne Pedersen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Finderup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 57407816
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk