1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Filskov Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Fiskerivej 28
Omvrå Sdr Mk
7200 Grindsted

Sognepræst (kirkebogsfører), Næstformand - født medlem, Sekretær, Født medlem
Præstegårdsvej 11
Blåhøj
7330 Brande
 
 75345061
Karin Merete Rahbek-Engmarksgaard

Kirkeværge
Gyvelvænget 6
Filskov
7200 Grindsted

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Kærtoften 5
Filskov
7200 Grindsted

Kontaktperson
Kærtoften 3B
Filskov
7200 Grindsted

Menigt medlem
Gyvelvænget 13
Filskov
7200 Grindsted

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Filskov Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 38492713
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk