1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ferring Sogns Menighedsråd

Formand
Redningsvej 13
Ferring
7620 Lemvig
 

Næstformand, Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Brændgårdvej 24
Ferring
7620 Lemvig
 

Kirkeværge
Brændgårdvej 7
Ferring
7620 Lemvig
 

Kontaktperson
Juelsgårdvej 25
Ferring
7620 Lemvig
 

Menigt medlem
Juelsgårdvej 27
Ferring
7620 Lemvig
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Lomborgvej 108
Lomborg
7620 Lemvig
 
 97889011

Sognepræst
telefonnr. 97836326 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Sognepræst
Kirkebakken 1
Jegindø
7790 Thyholm
 
 24941361

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ferring Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 15029617
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk