1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Fensmark Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Kildebrøndsvej 19
Fensmark
4684 Holmegaard

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Dragehøjvej 36
Fensmark
4684 Holmegaard

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Maglebjerget 8 1 th
4700 Næstved

Kontaktperson
Ostenfeldtsvej 12A 1
4700 Næstved

Menigt medlem
Akaciehaven 22
Fensmark
4684 Holmegaard

Kasserer
Ostenfeldtsvej 12A 1
4700 Næstved

Menigt medlem
Havremarken 5B
Fensmark
4684 Holmegaard

Menigt medlem, Orlov

Menigt medlem
Akacievej 53
Fensmark
4684 Holmegaard

Menigt medlem
Røjlehaven 18
Fensmark
4684 Holmegaard
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Chr Winthersvej 2
Fensmark
4684 Holmegaard
 
 55546034

Pastor
 
 55546034

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Fensmark Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 32166814
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk