1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Fensmark Sogns Menighedsråd

Formand
Dragehøjvej 36
Fensmark
4684 Holmegaard
 

Næstformand
Ottegårdsvej 5
Jenstrup
4700 Næstved
 

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Kildegårdsvej 19
Fensmark
4684 Holmegaard

Kasserer
Sølunden 21
Fensmark
4684 Holmegaard
 

Kontaktperson
Sølunden 21
Fensmark
4684 Holmegaard
 

Menigt medlem
Akaciehaven 22
Fensmark
4684 Holmegaard
 

Menigt medlem
Højmosen 11B
Fensmark
4684 Holmegaard
 

Menigt medlem
Havremarken 5B
Fensmark
4684 Holmegaard
 

Menigt medlem
Akacievej 53, Fensmark
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Chr Winthersvej 2
Fensmark
4684 Holmegaard
 
 55546034
Martin Egerup

Pastor
Kirkevej 4
Tjæreby
4230 Skælskør

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Fensmark Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 32166814
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk