Menighedsråd

Fensmark Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Fensmark Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7516@SOGN.DK
CVR-nummer: 32166814

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Kildebrøndsvej 19
Fensmark
4684 Holmegaard
Tlf: 27576244
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Dragehøjvej 36
Fensmark
4684 Holmegaard
Tlf: +4540193436
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Maglebjerget 8 1 th
4700 Næstved
Tlf: 60488283
Kontaktperson
Ostenfeldtsvej 12A 1
4700 Næstved
Tlf: 26120298
Menigt medlem
Akaciehaven 22
Fensmark
4684 Holmegaard
Tlf: 55546596
Kasserer
Ostenfeldtsvej 12A 1
4700 Næstved
Tlf: 23291351
Menigt medlem
Havremarken 5B
Fensmark
4684 Holmegaard
Tlf: 61673442
Menigt medlem, Orlov
Holmegaardsvej 33
Fensmark
4684 Holmegaard
Tlf: 31363573
Menigt medlem
Akacievej 53
Fensmark
4684 Holmegaard
Tlf: 26156160
Menigt medlem
Røjlehaven 18
Fensmark
4684 Holmegaard
Sognepræst (kirkebogsfører)
Chr Winthersvej 2
Fensmark
4684 Holmegaard
Tlf: 55546034
Pastor
Tlf: 55546034

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.