1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Felsted Sogns Menighedsråd

Formand
Kløvertoften 12
Felsted
6200 Aabenraa
 
 74685609
Efter kl.17,00

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Præstegaardsvej 3
Felsted
6200 Aabenraa

Kirkeværge
Bøgevang 28
Felsted
6200 Aabenraa

Kasserer
Kløvertoften 12
Felsted
6200 Aabenraa

Sekretær, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Gadekær 11
Tråsbøl
6200 Aabenraa

Kontaktperson
Gråstenvej 32 1
Felsted
6200 Aabenraa
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Præstegaardsvej 7
Felsted
6200 Aabenraa
 
 21840727

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Felsted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 67513614
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk