Dåb - Hvad gør jeg

I forbindelse med en barnedåb i Feldborg, skal du gøre følgende:

Kontakt sognepræsten på tlf. 5142 2010 for at aftale tidspunkt for dåb og dåbssamtale.

Kontakt kordegn Erik Filip Andreasen på tlf. 5164 7640 og giv ham senest 21 dage før dåben følgende oplysninger:

- Dato, tidspunkt, kirke og præst

- Dåbsbarnets fulde navn samt cpr-nr.

- Moren og farens navne samt cpr-nr.

- Navne og adresser på fadderne (mindst én fadder skal være døbt – der skal være mellem to og fem faddere)

- Hvem der bærer barnet (Hvis I før dåben har besluttet det)

Du er velkommen til at kontakte sognepræsten for yderligere information.