1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Fangel Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Kirkevej 20
Fangel
5260 Odense S

Næstformand, Sekretær
Skærevej 12
Fangel
5260 Odense S
 

Kirkeværge
Lovbjergvej 40
Fangel
5260 Odense S
 
 40 57 15 14

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Kirkevej 38
Fangel
5260 Odense S
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Solevadvej 58
Solevad
5690 Tommerup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Stenløse Bygade 6
Stenløse
5260 Odense S
 
 66 15 07 04
Træffes klokken 11.00 - 12.00 i Stenløse Præstegård, Stenløse Bygade 6, tirsdag til fredag. Træffetiden er kun vejledende. Henvendelse kan ske også uden for træffetiden.

Overenskomstansat sognepræst
Hvidkildevænget 11
5230 Odense M
 
 29 27 65 91

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Fangel Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 62132310
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk