1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Fanefjord Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Bakkehøjvej 28
Askeby
4792 Askeby
 

Næstformand, Kirkeværge
Præstebjergvej 12
Damme
4792 Askeby
 

Kasserer, Kontaktperson
Vollerupgade 36
Vollerup
4792 Askeby
 

Bygningssagkyndig
Ympehavevej 18A
Vindebæk
4792 Askeby
 

Menigt medlem, Orlov
Dyrehavegårdsvej 29
5771 Stenstrup
 

Menigt medlem
Savværksvej 4D
Hårbølle
4792 Askeby
 

Menigt medlem
Bakkehøjvej 28
Askeby
4792 Askeby
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstelundsvej 4
4792 Askeby

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Fanefjord Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 66187128
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk