1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ørting-Falling Sognes Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Smedegade 31
Ørting
8300 Odder

Næstformand
Assebækvej 1A
Falling
8300 Odder
 

Kirkeværge(Falling Kirke), Kirkeværge(Ørting Kirke)
Vinkelager 20
Ørting
8300 Odder
 

Kasserer
Alrøvej 160
Amstrup
8300 Odder
 

Menigt medlem
Smedegade 33
Ørting
8300 Odder
 

Menigt medlem
Bilsbækvej 49
Ørting
8300 Odder
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Fallingvej 1
Gylling
8300 Odder
 
 86551050

Sognepræst
Bygaden 1
Torrild
8300 Odder
 
 28601618

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ørting-Falling Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 59761811
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk