1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Fjordpastoratets Menighedsråd

Formand
Smedegade 31
Ørting
8300 Odder

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Lille Torupvej 9
8350 Hundslund
 

Kirkeværge
Ellelausvej 16
Hvolbæk
8660 Skanderborg
 

Kirkeværge
Halkærvej 15
Lerdrup
8300 Odder
 

Kasserer
Gunnar Madsensgade 18
Gylling
8300 Odder
 

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Alrøvej 360
Alrø
8300 Odder
 

Kontaktperson
Alrøvej 374
Alrø
8300 Odder
 

Bygningssagkyndig
Krogstrupvej 1
Torrild
8300 Odder
 

Medlem af valgbestyrelsen
Gyllingvej 2
Ørting
8300 Odder
 

Menigt medlem
Assebækvej 1A
Falling
8300 Odder
 

Menigt medlem
Trustrupvej 12
Trustrup
8350 Hundslund
 

Menigt medlem
Alrøvej 40
Falling
8300 Odder
 

Kirkeværge - ikke medlem
Alrøvej 342
Alrø
8300 Odder
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Fallingvej 1
Gylling
8300 Odder
 
 86551050

Sognepræst
Bygaden 1
Torrild
8300 Odder
 
 28601618

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Fjordpastoratets Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 36588616
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk