Menighedsråd

Fabjerg Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Fabjerg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8852@SOGN.DK
CVR: 34782911

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Tvedvej 79
Fabjerg
7620 Lemvig
Tlf: 29863133
Næstformand, Kontaktperson
Svendsgårdvej 2
Fabjerg
7620 Lemvig
Tlf: 21697999
Kirkeværge, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Mejerivejen 15
Fabjerg
7620 Lemvig
Tlf: 42262364
Kasserer
Tvedvej 79
Fabjerg
7620 Lemvig
Medlem af valgbestyrelsen
Engelundvej 40
Fabjerg
7620 Lemvig
Sognepræst
Ringvej 79
Nørre Nissum
7620 Lemvig
Tlf: 40913639
Sognepræst (kirkebogsfører)
telefonnr. 97863008 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.