1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Fabjerg Sogns Menighedsråd

Formand
Tvedvej 79
Fabjerg
7620 Lemvig

Næstformand, Kontaktperson
Svendsgårdvej 2
Fabjerg
7620 Lemvig

Kirkeværge, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Mejerivejen 15
Fabjerg
7620 Lemvig

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Børringvej 11
Fabjerg
7620 Lemvig
 

Menigt medlem
Engelundvej 40
Fabjerg
7620 Lemvig
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Syrenvej 101
Tørring
7620 Lemvig
 
 98188088

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Fabjerg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34782911
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk