1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Fåborg Sogns Menighedsråd

Formand
Sct Hansgade 14 1
5600 Faaborg

Næstformand, Kasserer
Østergade 1A 1 th
5600 Faaborg
 

Kirkeværge
Tangmosen 13
5600 Faaborg
 

Kontaktperson
Hans Rasmussens Have 47
5600 Faaborg
 

Bygningssagkyndig
Rugagerlund 13
5600 Faaborg
 

Menigt medlem
Adelgade 18
5600 Faaborg
 

Formand for valgbestyrelsen
Parkvej 9
5600 Faaborg
 

Medlem af valgbestyrelsen
Mølledammen 4A
5600 Faaborg
 

Menigt medlem
Sct Hansgade 14 1
5600 Faaborg
 

Medlem af valgbestyrelsen
Niels Steensens Vej 4 2 th
Bolbro
5200 Odense V
 

Provst
Engvej 12
5600 Faaborg
 
 20 63 58 99
Træffes alle dage undtagen mandag.
Lars Ole Jonssen

Sognepræst (kirkebogsfører)
Klostergade 40
5600 Faaborg
 
 24 23 59 78
Træffes alle dage undtagen mandag.
Henrik Nedergaard

Overenskomstansat sognepræst
Kirkestræde 11
5600 Faaborg
 
 20876112
Træffes alle dage undtagen mandag.
Vibeke Rosendahl Hammerum

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Fåborg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 61825215
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk