Menighedsråd

Everdrup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Everdrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7472@SOGN.DK
CVR-nummer: 32413250

Medlemmer af menighedsrådet


Menigt medlem
Stavnstrupvej 9
Staunstrup
4733 Tappernøje
Menigt medlem
Snesere Torpvej 43
Everdrup
4733 Tappernøje
Menigt medlem
Everdrupvej 3
Everdrup
4733 Tappernøje
Menigt medlem
Snesere Torpvej 43
Everdrup
4733 Tappernøje
Menigt medlem
Kildehøjvej 2
Everdrup
4733 Tappernøje
Sognepræst
Kildebakken 1
Everdrup
4733 Tappernøje
Tlf: 51262687
Overenskomstansat sognepræst

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.