1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Erslev Sogns Menighedsråd

Formand
Ilkjæret 15
Erslev
7950 Erslev
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Næstformand - født medlem, Formand for valgbestyrelsen
Efterskolevej 3
Galtrup
7950 Erslev
 
 97741076

Kasserer
Præstbrovej 117
Erslev
7950 Erslev

Kirkeværge
Præstbrovej 99
Erslev
7950 Erslev
 

Kontaktperson
Ilkjæret 18
Erslev
7950 Erslev
 

Menigt medlem
Stenholten 5
Erslev
7950 Erslev
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Erslev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 27788114
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk