1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ensted Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Stubbæk Nyvej 6
Stubbæk
6200 Aabenraa

Næstformand, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Sdr Hostr Østergade 40
6200 Aabenraa

Kirkeværge, Kasserer
Lundsbjerg Møllevej 120
Hostrupskov
6200 Aabenraa

Kontaktperson
Stubbæk Vestergade 41
Stubbæk
6200 Aabenraa

Menigt medlem
Nøddevænget 14
Felsted
6200 Aabenraa
 
 74613258
Efter kl. 17:30

Menigt medlem
Buen 116
Stubbæk
6200 Aabenraa
 

Medlem af valgbestyrelsen
Varnæsvej 65
6200 Aabenraa
 

Bygningssagkyndig - ikke medlem
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Wais 1
Stubbæk
6200 Aabenraa
 
 74613306
Træffes i Kirkehuset, Gl. Tinglevvej 116, 6200 Aabenraa. Fridag mandag Mobiltlf: 24482530
Anne-Mette Damkjær Larsen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ensted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 36166428
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk