1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Engholm Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Allerød Have 2 2 tv
3450 Allerød
 
 21 83 30 07

Næstformand
Enevangen 73
3450 Allerød
 

Kirkeværge
Cedervangen 15
3450 Allerød
 

Kasserer
Brislingvej 18
3450 Allerød
 

Kontaktperson
Skyttevangen 49
3450 Allerød
 

Menigt medlem
Solbakken 5
3540 Lynge
 

Formand for valgbestyrelsen
Bellisvej 6
3450 Allerød
 

Menigt medlem
Brislingvej 30
3450 Allerød
 

Medlem af valgbestyrelsen
Brislingvej 32
3450 Allerød
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Søtoften 2
3450 Allerød
 
 21321954

Overenskomstansat sognepræst
 
 22612315
Træffes bedst: tirsdag - fredag kl. 11.00 - 12.00. Mandag er fridag.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Engholm Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 16968994
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk