1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Enghøj Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Skytten 86
8920 Randers NV

Næstformand
Skytten 13
8920 Randers NV
 

Kirkeværge
Valnøddevej 2D
8920 Randers NV

Kasserer
Skorpionen 21
8920 Randers NV
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Anisvej 30
8920 Randers NV
 

Menigt medlem
Knud Lavards Vej 8
8960 Randers SØ

Menigt medlem
Krebsen 19
8920 Randers NV
 

Menigt medlem
Kløvervangen 9
8920 Randers NV

Menigt medlem
Kløvervangen 9
8920 Randers NV
 

Menigt medlem
Kløvervangen 4
8920 Randers NV
 

Sekretær - ikke medlem
Strømhusvej 14
8940 Randers SV
 

Sekretær - ikke medlem
Ormslevvej 227H
8260 Viby J
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Olivenvej 8
8920 Randers NV
 
 20406263
Alice Annette Pedersen

Sognepræst
Enghøj Allé 10
8920 Randers NV
 
 30304252
Daniel Vigtoft Jakobsen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Enghøj Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 18167581
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk