Menighedsråd

Engesvang Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Engesvang Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8612@SOGN.DK
CVR-nummer: 32889328

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Birkevej 27
7442 Engesvang
Næstformand, Kasserer, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Gran Alle 26B
7442 Engesvang
Tlf: 2257 3280
Menigt medlem
Skovvej 23
7442 Engesvang
Kirkeværge
Pårup Mark 1
7442 Engesvang
Sekretær
Ellevej 40
7442 Engesvang
Kontaktperson
Mosevej 34
7442 Engesvang
Menigt medlem
Gran Alle 32
7442 Engesvang
Sognepræst
Bording Kirkekontor
Klochsvej 41
7441 Bording
Tlf: 42305014
Sognepræst (kirkebogsfører)
Annalyst 98
7430 Ikast
Tlf: 21281289

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.