1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Engesvang Sogns Menighedsråd

Næstformand, Kasserer, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Gran Alle 26B
7442 Engesvang

Menigt medlem
Skovvej 23
7442 Engesvang
 

Menigt medlem, Orlov
Birkehaven 9A
7442 Engesvang

Kirkeværge
Pårup Mark 1
7442 Engesvang
 

Menigt medlem
Birkevej 27
7442 Engesvang
 

Menigt medlem
Ellevej 40
7442 Engesvang
 

Kontaktperson
Mosevej 34
7442 Engesvang
 

Menigt medlem
Gran Alle 32
7442 Engesvang
 

Sognepræst
Bording Kirkekontor
Klochsvej 41
7441 Bording
 
 42305014

Sognepræst (kirkebogsfører)
Annalyst 98
7430 Ikast
 
 21281289

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Engesvang Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 32889328
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk