1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Engbjerg Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Refskovvej 42
Engbjerg
7620 Lemvig
 

Næstformand, Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Nejrupvej 66
Engbjerg
7620 Lemvig
 

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Engbjergvej 2
Engbjerg
7620 Lemvig
 

Kasserer, Sekretær
Thyborønvej 59
Engbjerg
7620 Lemvig
 

Medlem af valgbestyrelsen
Engbjergvej 28
Engbjerg
7620 Lemvig
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Søndergade 2
7673 Harboøre
 
 97834009

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Engbjerg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 18828111
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk