1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Endelave Sogns Menighedsråd

Sognepræst (kirkebogsfører), Formand - født medlem, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen, Født medlem
Tyrstedlund 9
8700 Horsens
 
 75644919

Næstformand, Kontaktperson
Vesterby 36
8789 Endelave
 

Kirkeværge
Kongevejen 106
8789 Endelave
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Vesterby 41B
8789 Endelave
 

Sekretær
Søndermølle 32
8789 Endelave
 

Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Kongevejen 27
8789 Endelave
 

Sognepræst
Tønballevej 5
Glud
7130 Juelsminde
 
 75644979

Sognepræst
Søndermarksvej 2
Sejet
8700 Horsens
 
 75682448

Overenskomstansat sognepræst
Præstegårdsvej 1
Nr. Stenderup
6000 Kolding

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Endelave Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 41553812
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk