1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Em Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Vollerupvej 62
Em
9760 Vrå

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Vollerupvej 49
Em
9760 Vrå
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Krogskærvej 23
Em
9760 Vrå
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Krogskærvej 20
Em
9760 Vrå

Sekretær
Hedegårdsvej 34
Em
9760 Vrå
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Sdr. Vråvej 11
9760 Vrå
 
 98981040

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Em Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 10680514
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk