1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Måbjerg-Ellebæk Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen(Ellebæk Kirke)
Ravelsvej 5
7500 Holstebro
 

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen(Måbjerg Kirke)
Ulsøevej 8
7500 Holstebro
 

Menigt medlem
Haydnsvej 55
7500 Holstebro
 

Menigt medlem
Webersvej 31
7500 Holstebro
 

Kirkeværge(Måbjerg Kirke)
H.Drachmanns Vej 36
7500 Holstebro
 

Kirkeværge(Ellebæk Kirke)
Knud Aggers Vej 29
7500 Holstebro
 

Kasserer
Leharsvej 26
7500 Holstebro
 

Kontaktperson
Griegsvej 138
7500 Holstebro
 

Menigt medlem
Niels Bohrs Vej 12
7500 Holstebro
 

Menigt medlem
P.S.Krøyers Vej 35
7500 Holstebro
 

Menigt medlem
Griegsvej 152
7500 Holstebro
 

Menigt medlem
Birkelunden 14
7500 Holstebro
 

Menigt medlem
P O Pedersens Vej 46
7500 Holstebro
 

Menigt medlem
Griegsvej 26
7500 Holstebro
 

Menigt medlem
Griegsvej 152
7500 Holstebro
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Folden 51
7500 Holstebro
 
 97422949

Sognepræst
Måbjerg Kirkevej 6
7500 Holstebro
 
 97411862

Sognepræst/Hospitalspræst
Ellebæk kirke
Beethovensvej 22
7500 Holstebro
 
 23254590 - 23721855

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Måbjerg-Ellebæk Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 19183815
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk