Menighedsråd

Ejstrup-Gludsted Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Ejstrup-Gludsted Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8000@SOGN.DK
CVR-nummer: 40025316

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Lindevænget 24
7361 Ejstrupholm
Tlf: 2396 6041
Træffes efter aftale
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
St Nørlundvej 32
St Nørlund
7361 Ejstrupholm
Tlf: 2288 3530
Træffes efter aftale
Medlem af valgbestyrelsen
Ikastvej 93
St Nørlund
7361 Ejstrupholm
Tlf: 2266 8814
Træffes efter aftale
Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Brandevej 28C
Thorlund
7361 Ejstrupholm
Tlf: 2327 7742
Træffes efter aftale
Kasserer
Pilevænget 2
Gludsted
7361 Ejstrupholm
Tlf: 2219 4663
Træffes efter aftale
Kirkeværge
Bøgevænget 7
Gludsted
7361 Ejstrupholm
Tlf: 2074 0571
Træffes efter aftale
Kirkeværge
Åbrinken 8
7361 Ejstrupholm
Tlf: 7577 2390 el. 2962 2365
Træffes efter aftale
Menigt medlem
Birkevænget 12
Gludsted
7361 Ejstrupholm
Tlf: 7577 5394 el. 2028 7086
Træffes efter aftale
Menigt medlem
Nørrevang 11
7361 Ejstrupholm
Tlf: 2347 7417
Træffes efter aftale
Menigt medlem
Krejbjergvej 7
Hedegård
7361 Ejstrupholm
Tlf: 7577 2112 el. 5052 4067
Træffes efter aftale
Menigt medlem
Enghavevej 42
Gludsted
7361 Ejstrupholm
Tlf: 4296 3840
Træffes efter aftale
Menigt medlem
Hygildvej 14
Hallundbæk
7361 Ejstrupholm
Tlf: 2073 7652
Træffes efter aftale
Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstegårdsvej 12
7361 Ejstrupholm
Tlf: 75772240

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.