1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ejsing Sogns Menighedsråd

Formand
Egebjergvej 29
Egebjerg
7830 Vinderup
 
 97446139/61768439

Næstformand, Sekretær
Vester Egebjergvej 19
Krogager
7830 Vinderup

Kirkeværge
Østparken 14
Ejsing
7830 Vinderup

Kasserer
Lykkegårdvej 1
Råst
7830 Vinderup

Kontaktperson
Egebjergvej 11
Egebjerg
7830 Vinderup
 
 2071 1108

Sognepræst (kirkebogsfører)
Vinderupvej 25
Ejsing
7830 Vinderup
 
 97446007
Mobil: 3071 7050

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ejsing Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68864259
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk