Menighedsråd

Ejsing Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Ejsing Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8833@SOGN.DK
CVR-nummer: 68864259

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Egebjergvej 29
Egebjerg
7830 Vinderup
Tlf: 97446139/61768439
Kasserer
Lykkegårdvej 1
Råst
7830 Vinderup
Tlf: 2064 6846
Kirkeværge
Østparken 14
Ejsing
7830 Vinderup
Tlf: 2040 6751
Kontaktperson
Egebjergvej 11
Egebjerg
7830 Vinderup
Tlf: 2071 1108
Menigt medlem
Geddalvej 33
Ejsing
7830 Vinderup
Sognepræst (kirkebogsfører)
Vinderupvej 25
Ejsing
7830 Vinderup
Tlf: 97446007
Mobil: 3071 7050

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.