1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ejdrup Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Ejdrupvej 43
Ejdrup
9240 Nibe
 

Næstformand, Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Halkærvej 88
Skørbæk
9240 Nibe
 

Kasserer
Ejdrupvej 5
Skørbæk
9240 Nibe
 

Sekretær
Birkegårdsvej 7
Ejdrup
9240 Nibe
 

Kontaktperson, Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Ejdrupvej 31
Skørbæk
9240 Nibe
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstevangen 2
Bislev
9240 Nibe
 
 98357005
Træffes efter aftale, dog ikke mandag.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ejdrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 11175716
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk