1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ejby Sogns Menighedsråd

Næstformand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Tennisvej 1
Ejby
5592 Ejby

Kasserer
Holmelundsvej 2
Ejby
5592 Ejby

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Agervangen 8
Ejby
5592 Ejby
 

Medlem af valgbestyrelsen
Rugvangen 3
Kerte
5560 Aarup
 

Menigt medlem, Orlov
Bredgade 25
Ejby
5592 Ejby
 

Medlem af valgbestyrelsen
Jernbanevej 37
Ejby
5592 Ejby
 

Medlem af valgbestyrelsen
Åkanden 8
Ejby
5592 Ejby
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Nørregade 97
Gl Ejby
5592 Ejby
 
 64461120

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ejby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 60094616
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk