1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ejby Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Stenbukvej 71
Ejby
4623 Lille Skensved

Næstformand, Kirkeværge(Ejby Kirke)
Ejbyvej 89
Ejby
4623 Lille Skensved
 

Menigt medlem
Impalavej 5
Ejby
4623 Lille Skensved
 

Menigt medlem
Rensdyrvej 13
Ejby
4623 Lille Skensved
 

Menigt medlem
Gemsevej 37B
Ejby
4623 Lille Skensved
 

Menigt medlem
Gemsevej 27B
Ejby
4623 Lille Skensved
 

Menigt medlem
Elsdyrvej 11
Ejby
4623 Lille Skensved
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Mosevej 4
Ejby
4623 Lille Skensved
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
 

Konstitueret sognepræst (kirkebogsfører)
Bispevænget 1
Ejby
4623 Lille Skensved
 
 29677110

Overenskomstansat sognepræst

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ejby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 21406619
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk