1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Egense Sogns Menighedsråd

Sognepræst (kirkebogsfører), Formand - født medlem, Født medlem
Højensvej 169
Egense
5700 Svendborg
 
 62 21 18 94

Næstformand
Elinevej 18
5700 Svendborg
 

Kirkeværge
Rantzausmindevej 155
5700 Svendborg
 

Kasserer
Himmerigsgårdsvej 4
Ollerup
5762 Vester Skerninge
 

Kontaktperson
Stenbukken 72
5700 Svendborg
 

Menigt medlem
Rantzausmindevej 136
5700 Svendborg
 

Medlem af valgbestyrelsen
Vædderen 6
Egense
5700 Svendborg
 

Medlem af valgbestyrelsen
Egense Birkevej 10
Egense
5700 Svendborg
 

Menigt medlem, Orlov
Søgårdsvej 11 st
5700 Svendborg
 

Sekretær - ikke medlem
Åbyvej 70
Gundestrup
5762 Vester Skerninge
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Egense Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 21639214
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk