1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Egebjerg Sogns Menighedsråd

Formand
Stokkebjergvej 9
Bråde Overdr
4500 Nykøbing Sj
 

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Under Himlen 7
Glostrup
4500 Nykøbing Sj
 

Kirkeværge
Vesterleddet 2A
Glostrup
4500 Nykøbing Sj

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Stokkebjergvej 13
Bråde Overdr
4500 Nykøbing Sj
 

Kontaktperson - født medlem, Medlem af valgbestyrelsen, Født medlem
Ved Kirken 6
Egebjerg
4500 Nykøbing Sj
 
Træffes bedst tirsdag - fredag kl.12-13 og torsdag kl. 17-18.
Jens Michael Nissen

Menigt medlem
Skolelodden 12
Egebjerg
4500 Nykøbing Sj
 

Menigt medlem
Ryttervænget 5
Glostrup Overdrev
4500 Nykøbing Sj
 

Sognepræst
Asmindrupvej 49
4572 Nørre Asmindrup
 
 59324076

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Egebjerg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 66403017
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk