1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Dyrup Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Kodrivervænget 70
Dyrup
5250 Odense SV
 

Næstformand
Granvej 22
Dyrup
5250 Odense SV

Kirkeværge
H.P. Simonsens Allé 13
Sanderum
5250 Odense SV

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Dyrupgårds Allé 106
Dyrup
5250 Odense SV
 
Pernille Sanders er valgt kasserer i Dyrup menighedsråd.

Kontaktperson
Chr. Lunds Allé 62
Dyrup
5250 Odense SV

Medlem af valgbestyrelsen
Ådalslunden 15
Dyrup
5250 Odense SV
 

Menigt medlem
Faaborgvej 348
Dyrup
5250 Odense SV
 

Menigt medlem
Ådalsvej 275
Dyrup
5250 Odense SV
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Ådalsvej 233
Dyrup
5250 Odense SV
 
 51510701
Efter aftale. Fridag mandag.

Sognepræst, Født medlem
Sanderumvej 131
Sanderum
5250 Odense SV
 
 66170654
Bedst tirsdag, onsdag og fredag kl. 12 -13,torsdag kl. 16 -17. Mandag fridag.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Dyrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 12586078
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk